YEMEK   İŞLETMELERİ

Yemek hizmetleri  1 gıda mühendisi,1  gıda   teknikeri , 1 aşçı,3  aşçı  yardımcısı 10  mutfak  elamanı ,13  servis  elemanı,  1 ambar memuru  olmak üzere 30  toplam   geçici personel ile gerçekleştirilmektedir.

Namık   Kemal   Üniversitesi   Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü kendi imkanları ve personeli ile 1 ana mutfakta üretim yapmakta ve 7  yemekhanede yemek servisi vermektedir. 

MUTFAKLAR: Değirmenaltı   yerleşkesi   merkez  mutfağı

YEMEKHANELER:

  • Değirmenaltı   yerleşkesi   yemekhanesi
  • Sosyal  bilimler   yüksekokulu   yemekhanesi
  • Çorlu   mühendislik  fakültesi  yemekhanesi
  • Çorlu   meslek yüksekokulu   yemekhanesi

SATINALMA: N.K.Ü.Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan hammadde ve malzemeler daha önceden hazırlanmış olan aylık mönü listelerine göre belirlenir. Hammadde ve malzemeler N.K.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Komisyonu tarafından ihale veya pazarlık yoluyla, teknik şartnameler ve alım formları kullanılarak   satın   alınmaktadır.

Hammadde alınan firmalarda ISO 9001:2000 Standardı, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği sisteminin uygulanıyor olması, Gıda Sicili ve gıda        üretim izni            aranmaktadır. 
Gıda Mühendisleri tarafından tüm malzemelerin teknik şartnameleri 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine, TSE standartlarına ve ilgili diğer yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Teknik Şartnameler sürekli  revize  edilmektedir.

20.02.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  YEMEK  FİYATLARI

                   1. Kart Geçimi                       2. ve Daha Fazla Kart Geçimi      (Aynı gün içinde)

 

Öğrenci                                    2,25                                                                 6,50                

Hizmet   alımı   personeli         4,50                                                                 6,50

Profesör, Doçent, Yrd. Doç.    6.00                                                                 6,50

Araş.gör,uzman,öğr.g              5.00                                                                 6,50

İdari   ek  göstergeli                 5.00                                                                  6,50

İdari   ek  göstergesiz              3,50                                                                  6,50

Kurum Dışı Misafir                   8,00                                                                   8,00

(Teknopark,Emniyet,Kosgeb vs.)

 

 

Kayıtlar:

Depolama, stok kontrol, maliyet vb. hakkında istatistikî bilgiler günlük, aylık ve yıllık kayıtlar olarak tutulmuştur. Aylık yemek maliyet hesapları, yemek yiyen kişi sayısı, temizlik ve bakım-onarım gider bilgileri vb. dikkate alınarak yapılmaktadır.

Tedarik süreci ile bağlantılı olarak menülerimizde değişiklikler yaşanabilmektedir.

 

İlaçlama

N.K.Ü. Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünün mutfak ve yemekhanelerine her ay düzenli olarak hizmet yeterlilik belgesi olan bir firmanın sertifikalı elemanları tarafından ilaçlama hizmeti verilmektedir.

Teknik Servis

Tedarikçi firmaların servisleri ve teknik ekiplerimiz tarafından mutfak, depo, yemekhane ve diğer birimler düzenli olarak kontrol edilmekte ve ihtiyaç oldukça bakım-onarım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca paslanmaz çelik levha ve profil satın alınarak teknik elemanlarımız tarafından paslanmaz çelik tezgahlar ve servis arabaları imal edilmektedir.

Altyapı ve Ulaşım

Tüm mutfaklarda doğalgaz sistemine geçiş işlemi tamamlanmıştır. İşyerinde kullanılan suyun Türk Gıda Kodeksine uygun, sürekli ve yeterli olması gerekmektedir..

Gıda Güvenliği, Sağlık ve Temizlik

Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde personelimizin akciğer filmleri çektirilmekte ve portör muayeneleri yaptırılmaktadır.

Yemekhanelerin temizlik ve dezenfeksiyonu her gün düzenli ve kurallara uygun olarak yapılmaktadır.