Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-439 TNKÜ Ayçiçeği Çocuk Evi Başvuru Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu Yeni
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu Yeni
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-443 TNKÜ Mal Alımı Muayene ve Kesin Kabul Tutanağı Yeni
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-325 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Gıda Dolapları Isı Takip Formu
EYS-FRM-324 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Hijyen Eğitimi Formu
EYS-FRM-323 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Kuru Gıda Deposu Çıkış Formu
EYS-FRM-321 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Sipariş Talep Formu
EYS-FRM-322 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şahit Numune Takip Formu
EYS-FRM-338 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Menü Onay Formu
EYS-FRM-214 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Başvuru Formu
EYS-FRM-213 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-207 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
EYS-FRM-208 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
EYS-FRM-215 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu
EYS-FRM-335 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Mektubu Formu
EYS-FRM-210 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-209 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Kuruluş Dilekçesi
EYS-FRM-212 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yardımcı Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-211 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yönetim Kurulu Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı

Görev Tanımı
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-130 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-129 Gıda Mühendisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-142 Kültür Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-151 Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-152 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
EYS-GT-177 Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-177 Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-214 Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü
EYS-GT-153 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-213 Spor Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Kılavuzlar
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu Yeni
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu Yeni

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-017 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-033 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-051 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu

Yönergeler
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-012 TNKÜ Çocuk Evi Yönergesi
EYS-YNG-030 TNKÜ İktisadi İşletme Yönergesi
EYS-YNG-036 TNKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-044 TNKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
EYS-YNG-045 TNKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
EYS-YNG-046 TNKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
EYS-YNG-050 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
EYS-YNG-056 TNKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
EYS-YNG-072 TNKÜ Yemek Bursu Yönergesi
EYS-YNG-073 TNKÜ Yemekhane Yönergesi
EYS-YNG-075 TNKÜ Yemek Kurulu Yönergesi