Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-674 TNKÜ Akademik Veri Analiz Sistemi (AVES) Dönemlik Veri Girişi Kontrol Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-439 TNKÜ Ayçiçeği Çocuk Evi Başvuru Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-668 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Araştırma Görevlisi)
EYS-FRM-669 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (İdari Personel)
EYS-FRM-667 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Öğretim Üyesi-Görevlisi)
EYS-FRM-688 TNKÜ Kalite Güvencesi Araştırma Geliştirme Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-691 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-689 TNKÜ Kalite Güvencesi Eğitim Öğretim Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-690 TNKÜ Kalite Güvencesi Toplumsal Katkı Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-687 TNKÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-443 TNKÜ Mal Alımı Muayene ve Kesin Kabul Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-325 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Gıda Dolapları Isı Takip Formu
EYS-FRM-324 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Hijyen Eğitimi Formu
EYS-FRM-323 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Kuru Gıda Deposu Çıkış Formu
EYS-FRM-321 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Sipariş Talep Formu
EYS-FRM-322 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şahit Numune Takip Formu
EYS-FRM-338 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Menü Onay Formu
EYS-FRM-214 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Başvuru Formu
EYS-FRM-213 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-207 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
EYS-FRM-208 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
EYS-FRM-215 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu
EYS-FRM-666 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Topluluğu Üye Kayıt Formu
EYS-FRM-335 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Mektubu Formu
EYS-FRM-210 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-209 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Kuruluş Dilekçesi
EYS-FRM-212 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yardımcı Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-211 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yönetim Kurulu Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-679 TNKÜ Tebliğ-Tebellüğ Belgesi Formu
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-680 TNKÜ Topluluk Etkinlikleri Değerlendirme ve İzleme Formu
EYS-FRM-673 TNKÜ Yayın Devir Formu
EYS-FRM-670 TNKÜ Yayın Öneri Formu
EYS-FRM-671 TNKÜ Yayın Önerisi Değerlendirme Formu
EYS-FRM-672 TNKÜ Yayın Sözleşme Formu

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-428 AVES Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumluluklar
EYS-GT-367 Ayçiçeği Çocuk Evi Müdürü
EYS-GT-422 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aşçı (Sürekli İşçi)
EYS-GT-421 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Destek Personeli (657‘li)
EYS-GT-423 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Destek Personeli (Sürekli İşçi)
EYS-GT-424 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gıda Teknikeri (Sürekli İşçi)
EYS-GT-130 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-094 Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-129 Gıda Mühendisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-425 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi
EYS-GT-142 Kültür Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-151 Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-152 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
EYS-GT-177 Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-214 Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü
EYS-GT-153 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-213 Spor Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-427 Stratejik Planlama Ekibi Üyesi
EYS-GT-438 Şef Görev, Yetki ve Sorumluluklar
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-017 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-015 Entegre Yönetim Sistemi Politikası
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-086 TNKÜ Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı
EYS-PR-086 TNKÜ Çevre Boyutları Değerlendirme ve Çevre Etki Planı Hazırlama Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-033 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-051 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu

Yönergeler
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-012 TNKÜ Çocuk Evi Yönergesi
EYS-YNG-030 TNKÜ İktisadi İşletme Yönergesi
EYS-YNG-036 TNKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-044 TNKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
EYS-YNG-045 TNKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
EYS-YNG-046 TNKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
EYS-YNG-120 TNKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi
EYS-YNG-050 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
EYS-YNG-056 TNKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
EYS-YNG-072 TNKÜ Yemek Bursu Yönergesi
EYS-YNG-073 TNKÜ Yemekhane Yönergesi
EYS-YNG-075 TNKÜ Yemek Kurulu Yönergesi