Ahmet ÖZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Gülsüm TEKİN

Şube Müdürü

Mebrure GEÇGEL

Şube Müdürü

Halil KEÇECİ

Şube Müdürü

Yıldız Nur YILMAZ

Şube Müdürü

Osman AYDEMİR

Şube Müdürü

Bülent YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet Şah BİLMEZ

Bilgisayar İşletmeni

Ayhan KARACA

Memur

Vural Savaş UÇAR

Memur

Semra TEKİN

Memur

Ayhan KAPAKLI

Memur

Mehmet Salih ÖZLÜ

Hizmetli

 
Türkan HASTÜRK

Tabip