Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “sevgi-saygı çerçevesinde hoşgörülü ve güler yüzlü iletişim” felsefesini koruyarak yerine getirdiği görevleriyle öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve koordinasyonunu sağlar.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre oluşturulan ve sayıları her geçen gün artan öğrenci topluluklarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır. 

Topluluklar aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliklerle; öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artması, sosyal ilişkilerinin gelişmesi, araştıran, sorgulayan, üreten, çözüm arayan ve paylaşan bireyler olmaları konusunda,geleceğimizin mirasçıları gençlerimizin yaşamları üzerinde olumlu katkılar sağlamak misyonunu yerine getirir.