Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı
Girişimcilik temalı öğrenci gruplarına üye öğrenci sayısı
Kısmi zamanlı öğrenci sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı