Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

  

Mediko-Sosyal birimlerimizde hafta içi hergün 08:30-17:30 saatleri arası birinci basamak sağlık hizmetleri verilmektedir.

Acil durumlarda aşağıdaki telefonlardan doktorlarımıza ulaşabilirsiniz:

Dr.Türkan HASTÜRK           282 250 1611 Değirmenaltı Yerleşkesi

Dr.Tanyel Akgün CENGİZ    282 250 3500 Çorlu Yerleşkeleri

 

Mediko sosyal birimlerimiz, Namık Kemal Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktır.Birimlerimiz üniversitemiz öğrencilerinin, emeklilerinin, çalışanlarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetlerinin verilmesi, daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi görevini yerine getirir.

Bu hizmetlerimizin tamamı olanaklarımız ölçüsünde en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ HİZMETLERİ

 

  • Koruyucu sağlık hizmetleri
  • Tedavi edici sağlık hizmetleri
  • Kurum hekimliği hizmetleri
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri