• SATIN ALMA BİRİMİ
  • > Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Da iremizin temel fonksiyonları içerisinde sayılan işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler ile ilgili alım, satım, yapım, taşıma, kiralama vb. işleri mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmekte ve bunlara ilişkin tahakkuk evraklarını hazırlamaktadır.
  • TAŞINIR KAYIT KONTROL

> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; dairenin genel amacı doğrultusunda satın alınan tüm araç gereç ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun kayıtlarını tutmak, sorumluluğu altındaki kayıtlı tüm malzemenin korunması ve muhafazasını temin etmek ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir.